Bemutatkozó

Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális intézmények bemutatása

Az intézmény bölcsődéinek általános bemutatása

Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, a három éves kor alatti kisgyermekek napközbeni ellátását 11 tagbölcsődéjében  biztosítja.

A Kisgyermek Szociális Intézmények bölcsődéi, családias környezetben – a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével – magas színvonalú ellátást biztosít jelenleg  832 férőhelyen , az alábbi telephelyeken,

Cseperedő Bölcsőde

Pécs, Ajtósi D. u. 1.

82 férőhely

Csoda Bölcsőde

Pécs, Apáczai Körtér 1.

136 férőhely

Fészek Bölcsőde

Pécs, Gosztonyi Gy. u. 1.

54 férőhely

Hétszínvirág Bölcsőde

Pécs, Pákolitz I. u. 32.

40 férőhely

Kicsi Kék Bölcsőde

Pécs, Német László u. 5/b.

82 férőhely

Kiskuckó Bölcsőde

Pécs, Testvérvárosok u. 2.

66 férőhely

Mezőszél Bölcsőde

Pécs, Mezőszél u. 2.

82 férőhely

Zöldliget Bölcsőde

Pécs, Köztársaság tér 1/1.

76 férőhely

Mandula Bölcsőde

Pécs, Bornemissza G. u. 3.

52 férőhely

Napsugár Bölcsőde

Pécs, Budai N. A. u. 2.

100 férőhely

Törpike Bölcsőde

Pécs, Siklósi út 18.

60 férőhely

A Belvárosban a Zöldliget és a Napsugár bölcsődék, a Mecsek oldalban a Mandula bölcsőde, a Szigeti külvárosban a Mezőszél bölcsőde, Uránvárosban a Fészek és Cseperedő bölcsődék, a kertvárosban a Kicsi kék, Csoda, Kiskuckó és Törpike bölcsődék, illetve a keleti városrészben a Hétszínvirág bölcsőde teszi elérhetővé a szolgáltatást a város legfontosabb részein.

A bölcsődei ellátás modern felfogásában, a szolgáltatás funkciója már nemcsak a szülők munkavégzésének támogatása, hanem:

  • a gyermekek egészséges fejlődésének segítése
  • jóllétének biztosítása, 
  • a szocializáció, a közösségi létre való felkészítés
  • az esélykiegyenlítés, és esetenként a környezeti kockázati tényezők felismerése és kezelése is. 

A felsorolt feladatok mindegyikét kiemelt fontossággal kezelik a pécsi bölcsődék.  A bölcsődei ellátásban dolgozó szakemberek a 0-3 éves korosztályra vonatkozó sokrétű szakértelemmel rendelkeznek a kisgyermekek nevelésében-gondozásában.  A pécsi bölcsődékben a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését

Fontos bölcsődei alapelv a gyermek személyiségét elfogadó, pozitív megerősítéseket fókuszba helyező nevelői magatartás, ezzel is támogatva az aktivitás, önállóság, a tanulást segítő légkör kialakítását.           

A pécsi bölcsődei intézményekben is, a személyi és tárgyi állandóság segíti a kisgyermekek érzelmi biztonságának kialakítását, amit az állandó, otthonos csoportszobai környezet, a napirend, a rendszeresség és a saját kisgyermeknevelő rendszer biztosít.

A gyerekek, az egyéni ütemhez igazított módon, a fokozatosság elvét követve, nem siettetve szokhatnak be a bölcsődébe, ami az új helyzetekhez való alkalmazkodás, az új személyek, tapasztalatok elfogadásához elengedhetetlen a kicsik számára. 

A fentiek teljesüléséhez olyan családhoz hasonló, meleg, biztonságot nyújtó környezet, a korosztály fejlettségének megfelelő játékok ingergazdag, változatos tevékenységeket biztosító bölcsődei környezet kialakítására törekszenek a pécsi szakemberek is, ahol a gyermek a szülő távollétében is jól érzi magát, és a testi-lelki-szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

Kicsi Kék, Fészek, Napsugár, Zöldliget bölcsődék különös hangsúlyt fektetnek a gyerekek alkotó kedvének felébresztésére is, így önálló teret, “alkotószobát” hoztak létre intézményeinkben. 

A Fészek és Cseperedő bölcsőde továbbá sószobával, a Napsugár bölcsőde „meseszobával” segíti az egészségmegőrzést, a nyugodtabb, csendesebb, elmélyültebb foglalkozás lehetőségét. 

A KSZI bölcsődékben jelentős múltra visszatekintő hagyományokat ápolnak a kisgyermekek zenei nevelése, a népi játékok, az anyanyelvi kultúra értékeinek megőrzésében is.

Különös hangsúlyt kap a szabad levegőn tartózkodás, a mozgás lehetőségének biztosítása, így több intézményben tornaszoba is rendelkezésre áll

A pécsi bölcsődei intézmények többsége már elköteleződött a környezeti nevelés fontossága, a gyerekek öko-tudatos szocializációjának sürgető feladatai mellett, így legtöbb bölcsőde udvarát már kiskertek díszítik, amit a gyerekekhez méretezett kerti eszközökkel „művelnek meg”, rendeznek a legkisebbek. 

A KSZI bölcsődék fogadják a másként fejlődő, integrálható sajátos nevelési igényű gyerekeket, akiket, felkészült szakemberek nevelnek-gondoznak. A Fészek bölcsődében gyógyúszásra is van lehetőség.

Az intézmények a legkorszerűbb táplálási ajánlások figyelembevételével, dietetikus team által összeállított étrendet biztosítanak a gyerekeknek, szükséges esetben a diétás és speciális étkeztetés, a Cseperedő bölcsőde diétás konyhájáról kiszállítva, minden pécsi bölcsődében – szakorvosi javaslatra – igényelhető.

A szocio-kulturális hátrányokkal küzdő gyerekek speciális igényeihez és szocializációs kihívásaihoz igazodóan, a Törpike és Hétszínvirág intézmények empatikus, befogadó hozzáállással, inkluzív pedagógiai módszerekkel segítik az érintett családokat. 

A munkahely és család összeegyeztetésében – munkahelyi időbeosztásuk miatt – problémákkal küzdő szülőknek a Mezőszél utcai bölcsőde nyújt megoldást, nyújtott nyitva tartásával, 19 óráig.

A pécsi bölcsődei intézmények többsége saját alapítvánnyal, vagy egyesülettel rendelkezik, ami teret és lehetőséget biztosít az – alapfeladatok ellátásán túl is – gyerekek, családok fejlődését támogató programok, szolgáltatások, projektek megvalósítására is.  

 A májusi hivatalos beiratkozást megelőzően, a bölcsődei nyílt napokon, nyitott játszókert programokon – a bölcsődeválasztás előtt álló családok – betekintést nyerhetnek az intézményekbe, kötetlenül tájékozódhatnak a szakemberektől. 

A Bölcsődés leszek szülői klubok több bölcsődei intézményben is elérhetők, ami segíti a szülők bizonytalanságát, esetleges félelmeit eloszlatni, oldani a bölcsődei ellátással kapcsolatban.

Intézményünk saját gyógypedagógus, pszichológus, szociális munkás, dietetikus végzettséggel rendelkező szakemberi magas szakmai színvonalon végzik:

  • a gyermekek gyógypedagógia-, pszichológiai szűrését, fejlesztő támogatását, 
  • a családok gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadását, 
  • egyéni és csoportos szülőkonzultációt, szülőcsoportok vezetését, 
  • a gyermekvédelmi feladatok preventív megvalósítását,
  • a gyerekélelmezéssel kapcsolatos tanácsadás megvalósítását.

Intézményünk dolgozói folyamatos képzéseken, továbbképzéseken vesznek részt tudásuk specializációja, magas szakmai színvonalon tartása, fejlesztése érdekében.

Intézményünk – a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt – módszertani Bázis intézmény a Dél-dunántúli régióban, így a régió bölcsődei intézményei számára tájékoztatással, tanácsadással, szakmai napokkal, műhelyek foglalkozásokkal segíti a bölcsődei feladatellátást.

Megszakítás