ALAPÍTVÁNYOK

Bölcsődéink közül több rendelkezik alapítvánnyal, melyeket azzal a céllal hoztak létre a szülők, szakemberek és egyéb támogatók, hogy bölcsődéink működési feltételeit javítsák.

Alapítványaink pályázatokon való indulással, szponzorok felkutatásával sokat tesznek azért, hogy a bölcsődék élete gördülékenyebb, a ránk bízott gyermekek mindennapjai élménydúsabbak, ünnepeink meghittebbek legyenek.

A bölcsődék alapítványai a következők:

Alapítványunk 2008-ban, a Cseperedő bölcsőde dolgozói kollektívájának és az intézménybe járó gyermekek szüleinek kezdeményezésére és összefogása által jött létre.

Elsődleges célunk a Cseperedő bölcsődébe járó gyermekek személyiségfejlesztése, a szocializációs folyamatok támogatása, a bölcsődei alkotó tevékenységek, rendezvények, családi programok szervezése, lebonyolítása és anyagi támogatása. Már a kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy a gyermekeken keresztül a családokat is elérjük. Alapítványunk támogatásával valósulnak meg azok a rendezvények, programok melyek célja a környezet – és egészségtudatos életmód népszerűsítése. Mintanyújtó és szemléletformáló programjaink nyitottak a városrészben élő kisgyermekes családok számára.

Alapítványunk szakemberei  a szervezet szakmai kapcsolatainak kiépítésén, azok megerősítésén dolgoznak, illetve tevékenyen részt vesznek a pécsi kisgyermekellátás intézményeinek munkájában, rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában kiemelten a Cseperedő bölcsőde működésének támogatásában, tárgyi eszközeinek fejlesztésében, gyermeknapi rendezvények, családi programjainak megszervezésében,  képzések, továbbképzések népszerűsítésében. Sikeres adománygyűjtő kampányunk a gyermekek játékállományának bővítésére is lehetőséget teremtett, továbbá rendszeresen hozzájárulunk az elhasználódott játékok cseréjéhez, támogatjuk a fejlesztő eszközök vásárlását. Segítségünkkel valósulhatnak meg a bölcsődei kreatív tevékenységekhez szükséges kellékek és anyagok beszerzései. Szakembereink elhivatottak a környezeti nevelés témájával kapcsolatban, mind magánemberként, mind szakemberként, fontosnak tartjuk a felnövekvő generációk környezeti szocializációját.

Megalakulásunk óta több sikeres pályázaton vettünk részt. Önkénteseink az alapítvány forrásteremtő képességének erősítésén fáradoznak. Jogosultak vagyunk az 1%-os felajánlások fogadására.

Intenzív adománygyűjtő kampányunk eredményeképpen tornaszoba kialakítását segítettük.

Célunk a gondozási, nevelési és szocializációs feltételek javítása; a Montessori eszközkészletünk bővítése, mellyel nem a játékot helyettesítjük, hanem a világ megismerését könnyíthetjük meg a kisgyermekek számára. Prioritást jelent számunka a sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésre jogosult gyermekek ellátásának segítése. Támogatjuk a munkatársak szakmai továbbképzéseit.

 • Képviselő: Czink Andrea elnök
 • Székhely: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
 • Levelezési cím: 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
 • Számlaszáma: 50800111-15480831
 • Adószám: 18330285-1-02
 • Tel: +36 30/5762019
 • e-mail: csba2019@gmail.com
 • weboldal: https://alapitvany.csodabolcsode.hu

Alapítványunk célja a pécsi Fészek Bölcsőde támogatása, többek között az intézménybe járó sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésének segítése eszközök beszerzésével, programok szervezésével, személyi és tárgyi feltételek biztosításával.

Adománygyűjtéssel csökkentjük a nehéz helyzetben lévő családok terheit. Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációjában is aktívan közreműködjünk, tanácsadással segítsük családjaikat.

Programjaink során törekszünk, hogy támogassuk a szülőket nevelési szerepük erősödésében, a családok és gyermekek környezettudatos gondolkodásának megalapozásában. Évente több, minőségi családi programot szervezünk, melyek ingyenesek a családok számára, a költségeket pályázatokból és önkéntes munkával teremtjük elő. Minden évben fogadunk önkénteseket és egy-két középiskolai tanulmányt folytató fiatalt, akik az érettségihez szükséges önkéntes tevékenységet alapítványunk által szervezett programjain és egyéb tevékenységeinket segítve teljesíthetik.

Az elmúlt években több pályázati forrásból és támogatóink adójának 1%-ból gazdálkodtunk. Fejlesztettük a bölcsőde épületét, udvarát, cseréltünk műanyagpadlót, laminált parkettát, vettünk bútorokat, játékokat és fejlesztőeszközöket, készítettünk játéktároló házikót, illetve biztosítottuk a környezeti nevelés megvalósításához szükséges alapanyagokat.

 • Képviselő: Farkasi Gabriella elnök
 • Székhely: 7634 Pécs, Nefelejcs u. 15.
 • Levelezési cím: 7633 Pécs, Gosztonyi Gy. u. 1.
 • Számlaszáma: 11731001-20131564
 • Adószám: 18328741-1-02
 • Tel: +36 30/5754634
 • e-mail: feszekbolcsi@gmail.com

A Kicsikék Alapítvány 2006 decemberében alakult meg.

Alapítvány célja a kisgyermekes és gyermeket váró családok támogatása, a Kicsi Kék Bölcsőde anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek gyarapítása, szülőkkel valótartalmas kapcsolatok, kölcsönös együttműködés kialakítása. Az alapítvány különféle támogatásokból, befizetésekből és pályázati lehetőségek igénybevételével működik.

Tevékenységeink a gyermekek gondozását, nevelését, a családok támogatását, a hátrányos helyzetben élők segítését illetve a velük foglalkozó szakemberek ismereteinek gyarapítását szorgalmazza.

Fontosnak tartjuk a gyermekek – az Őket nevelő családok megismerését, folyamatos tájékoztatását.

2009-ben csatlakoztunk a Gyermekszegénység elleni programhoz, Uniós támogatással, egy halmozottan hátrányos helyzetű településen Teklafaluban, Biztos Kezdet Gyerekházat működtetünk. Gyerekházunk célja, hogy Teklafaluban és a környező településeken élő 0-5 év közötti életkorú gyermekek számára  a lehető legkorábban nyújtsunk segítséget, készségeik és képességeik kifejlődéséhez, egészséges fejlődésük biztosításához.

Az alapítvány szervezésében Gyermeknapi rendezvények, kreatív családi délutánok, Karácsonyváró ünnepségek valósultak meg.

Az alapítvány jogállása szerint közhasznú szervezet.

Alapítványunk várja mindazok segítségét, akik egyetértenek céljainkkal, fontosnak tartják a kisgyermekek és az őket nevelő családok támogatását.

 • Képviselő: Sörös Gyuláné elnök
 • Székhely: 7631 Pécs, Kultúrház u. 50.
 • Bankszámlaszám: 50800111-11170781
 • Adószám: 18329058-1-02
 • Tel:  06-30/6080-609 ill. 0630/575-8069
 • e-mail: kicsik.06@gmail.com
 • Levelezési cím: 7631 Pécs, Kultúrház u. 50.
 • Weboldal: www.kicsikekalapitvany.hu

A Kiskuckó bölcsőde (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3) munkatársainak kezdeményezésére létrejött alapítvány célja, hogy bölcsődénk tárgyi feltételeit korszerűsítsük, bővítsük. Fejleszteni szeretnénk a gyermekcsoportok játékkészletét, az udvaron lévő fixen telepített fa játékokat, valamint a tornaszobában használt mozgásfejlesztő eszközöket.

További célunk, a szülőkkel való közös programok támogatása. A gyermeknapi juniális és az egészséghéten megvalósuló családi események, valamint a Húsvétváró készülődés, olyan rendezvények, melyek a gyermekeknek, a szülőknek és az intézmény dolgozóinak is közös élményt nyújtanak.

A jövőben kiemelt prioritás számunkra a bölcsőde udvarának megszépítése, a kerítés festése és a zöld terület megújítása.

Céljaink megvalósítására adományokból és pályázati lehetőségekből igyekszünk forrást találni, és szívesen fogadjuk a felajánlott adó 1%-okat.

 • Képviselő: Kutasi Ilona elnök
 • Székhely: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
 • Levelezési cím: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3
 • Bankszámlaszám: 50800197-15414564
 • Adószám: 18740172-1-02
 • Tel:
 • e-mail: ildi710801@gmail.com

Az alapítvány célja a gyermeket váró és a 3 év alatti gyermeket nevelő családok, illetve kisgyermeket gondozó, nevelő Pécsi Mandula Bölcsőde (7624 Pécs, Bornemissza Gergely u. 3.) hatékonyabb működésének támogatása a kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében gondozási-, nevelési feltételek javítása, anyagi, tárgyi, személyi lehetőségek fejlesztése.

Az alapítvány tevékenysége közhasznú tevékenység, az 1997.évi CLVI.Tv. 26§. c. 1.2.4.11. pontjában említett tevékenységi körnek felel meg.

A közhasznú alapítvány a szociális gondoskodás humán szolgáltató infrastruktúrájának gazdagodásáért tevékenykedik, elsősorban aktív családsegítő programok támogatásával.

Ennek részét képezi, szülői kompetenciát erősítő programok, tanfolyamok, tanácsadások működési feltételeinek biztosítása, média anyagok készítésének finanszírozása. Korszerű ismeretbővítő eszközök beszerzésének támogatása. Szakmai kellékanyagok vásárlása /fejlesztő eszközök, játékok stb. Szakmai könyvek beszerzése, informatikai eszközök fenntartása, bővítése.

 • Képviselő: Kolat Tamásné elnök
 • Székhely:  7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.
 • Számlaszáma: 11731001-20147662
 • Adószám: 18327056-1-02
 • Tel: +36 20/5004844
 • email: mandulaviragalapitvany@gmail.com

A „BABÓCA” Alapítvány 2012 óta végzi működését. Az alapítvány célja a Mezőszél Bölcsőde személyi és tárgyi feltételrendszerének javítása, az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése.

A gyerekeknek az egészséges fejlődéshez és új képességek tanulásához szükségük van egy nyugalmat és biztonságos nyújtó tárgyi, környezeti állandóságra. Az alapítvány forrásait arra fordítja, hogy az intézménybe járó 80 gyermek egyéni készségeihez, képességeihez, kompetenciáihoz igazodó bölcsődei komplex nevelő-gondozó munka feltételeit megteremtse és így a gyermekek megfelelő gondozásban részesüljenek. Az évek során több sikeres pályázat és rendszeres szülői támogatás (SZJA 1% felajánlás és egyéb adományok) segítségével valósítottuk meg fejlesztési terveinket. Elkészült tornaszobánk és sószobánk. A csoportszobák folyamatosan megújulnak: a szekrények frontfelületét cseréltük le, műanyagpadlókat és szőnyegeket vásároltunk. Eszközfejlesztés keretein belül többek között bel- és kültéri készség- és képességfejlesztő játékokat szereztünk be. Az udvaron járdafestésére, növények ültetésére került sor. Az adminisztrációs munkát és az információ átadást segítő nyomtatót és a rendezvényeinken használt projektort vásároltunk. Családi rendezvényeink, programjaink költségét és a bölcsőde honlapjának üzemeltetési díját is az alapítvány fedezi.

 • Képviselő: Tóth Lívia elnök
 • Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 8/A.
 • Levelezési cím: 7624 Pécs, Szigeti út 8/A.
 • Számlaszáma: 117731018-20002963-00000000
 • Adószám: 18285642–1–02
 • Tel: +36 30/9080664
 • e-mail: babocaalapitvany@gmail.com

Az alapítvány 2007-ben alakult. 2012. februárjától új székhellyel, 2020-tól új kuratóriumi tagsággal folytatja munkáját.

Az alapítvány célja a halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekes családok segítése, komplex programok tervezésével és lebonyolításával, roma kisgyermekek szocializációjának, integrációjának elősegítése, korai fejlesztése, fokozott odafigyeléssel és segítségnyújtással a sajátos nevelési igényű gyermekekre. Családok segítése képzésekkel, testi-lelki egészségüket szolgáló preventív programokkal, szabadidős rendezvényekkel. A fent részletezett céloknak megfelelő intézmény, módszertani központ fenntarthatóságának lehetővé tétele, segítése. Más intézményekkel társadalmi szervezetekkel való együttműködés, a gyermekszegénység leküzdése, az esélyegyenlőség segítése érdekében. A területen munkálkodók és szolidáris állampolgárok segítése – továbbképzésekkel, tanácsadással stb.

Egyesület célja a szülővé válás és a családi életre való nevelés segítése, egészséges, pozitív kapcsolat kialakítása a természeti és

társadalmi környezettel, környezettudatos nevelés. Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált nevelésének támogatása, egészséges, biztonságot, szeretetet nyújtó, élménygazdag környezet kialakítása. A Törpike Bölcsőde tárgyi eszközeinek, játékkészletének bővítése.

 • Képviselő: Makay Ágnes elnök
 • Székhely: 7627 Pécs, Hársfa út.55.
 • Levelezési cím7675 Bakonya, Petőfi utca 52.
 • Számlaszám: 50800692-15634171
 • Adószám:19038357-1-02
 • Tel: +36 20/ 5189877
 • e-mail cím: kicsivilagegyesulet@gmail.com

A Zöld Liget Bölcsőde Gyermekeiért Alapítványt 2009-ben hoztuk létre. Szülői és bölcsődei dolgozók összefogásával és azzal a céllal, hogy az intézményünkben járó gyerekek környezetét fejleszteni és javítani, játékainkat bővíteni, fejleszteni tudjuk. Olyan bölcsődei környezet és légkör megteremtésére törekszünk, amelyben a gyermekek otthonosan érzik magukat és személyiségük fejlődik.

Alapítványunk még gyermekkorú és még hosszú út áll előttünk, hogy igazán naggyá váljunk, de lépkedünk az úton, mint, ahogy a gyermek is bizonytalanul teszi meg első lépteit. Eddigi támogatásainkból a bölcsőde számára vásároltunk játékokat, felszereléseket.
Ezúton is köszönjük a felajánlásaikat és bízunk benne, hogy a továbbiakban is segítik az alapítvány működését! Mint minden adófizető állampolgárnak, Önnek is lehetősége van arra, hogy támogasson minket. Alapítványunk működését nagymértékben segíti minden hozzájárulás.

Alapítványunk a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását 2013- tól tudja fogadni!

 • Képviselő: Székelyhidi Zsófia elnök
 • Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/1.
 • Levelezési cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/1.
 • Számlaszám: 50800111-11199348
 • Adószám: 18332191-1-02
 • Tel: 06 72/314 994
 • e-mail cím: zoldligetbolcsi@gmail.com
Megszakítás