ÁLLÁSPÁLYÁZAT – bölcsődei dajka

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64719
Intézményi iktatószám: HR/92-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

IGAZGATOSÁGA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A bölcsődei csoport napirendjében való részvétel, a
kisgyermeknevelők munkájának segítése, a napi takarítási feladatok ellátása, étkeztetéssel,
ágyazással kapcsolatos feladatok elvégzése a kisgyermeknevelők utasításai alapján. Próbaidő: 4
hónap. Pozitív elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány előzetes csatolása feltétel. A pályázatok
benyújtásának módja: A pályázatot ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt
borítékban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények
Igazgatósága igazgatója, Kaurek Csilla részére címezve kell megküldeni, a 7632 Pécs, Apáczai
Csere János körtér 1. szám alatti címre, vagy e-mailben Kaurek Csilla részére címezve a
titkarsag@kszipecs.hu e-mail címre „Pályázat bölcsődei dajka munkakörre” megjelöléssel.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Váltásos, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pécs
Álláshirdető szervezet bemutatása: A PMJV KSZI Pécs városában önkormányzati feladatellátás
keretében 10 – 2024. augusztusától 11 – telephelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek
napközbeni ellátását. A PMJV KSZI bölcsődéiben sajátos nevelési igényű és korai fejlesztésre és
gondozásra jogosult gyermekek ellátása is biztosított. Több telephelyünkre is keresünk bölcsődei
dajkát.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.)
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64719
Intézményi iktatószám: HR/92-1/2024

– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Gyermek- és ifjúságvédelem, érettségi
– 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,
felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsődei
dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rend.-ben előírt tanfolyam, vagy
01193003 számú dajka szakképesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
– 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi
szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, OKJ-s csecsemő és kisgyermeknevelő
végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
– szakmai gyakorlat
– empatikus személyiség
– ,gyermekközpontúság
– felelős munkavégzés
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Együttműködés (alap)
– Munkabírás (egyéb)
– Kitartás (egyéb)
– Terhelhetőség (egyéb)
– Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett
munka minőségéért (egyéb)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64719
Intézményi iktatószám: HR/92-1/2024

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.04. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat előzetesen szakmai bizottság
véleményezi, és dönt a szóbeli meghallgatásról. A felvételről a szóbeli meghallgatást követően a
szakmai bizottság véleménye alapján az igazgató a dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.06. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kszipecs.hu,
https://pecs.hu/kategoria/varosi-elet/allasajanlatok/onkormanyzat-varosi-cegek/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Megszakítás