Get Adobe Flash player

Az alapítvány 2007-ben alakult. 2012. februárjától új székhellyel és új kuratóriumi tagsággal folytatja munkáját.

Célja:

  • halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekes családok segítése, komplex programok tervezésével és lebonyolításával,
  • roma kisgyermekek szocializációjának, integrációjának elősegítése, korai fejlesztése, fokozott odafigyeléssel és segítségnyújtással a sajátos nevelési igényű gyermekekre,
  • családok segítése képzésekkel, testi-lelki egészségüket szolgáló preventív programokkal, szabadidős rendezvényekkel,
  • a fent részletezett céloknak megfelelő intézmény, módszertani központ fenntarthatóságának lehetővé tétele, segítése,
  • más intézményekkel társadalmi szervezetekkel való együttműködés, a gyermekszegénység lekűzdése , az esélyegyenlőség segítése érdekében,
  • a területen munkálkodók és szolidáris állampolgárok segítése – továbbképzésekkel, tanácsadással stb.

Alapítvány jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

Az alapítvány kiemelten támogatja a Dél-dunántúli Regionális Napsugár Módszertani Bölcsődét.

Ha egyetértenek céljainkkal és Önök is fontosnak tartják a családok támogatását, kiemelten a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű – sajátos nevelési igényű kisgyermekek szocializációjának, integrációjának segítését, kérjük támogasanak bennünket adományaikkal, adójuk 1%-val!

ADÓSZÁM: 18330735-1-02
SZÁMLASZÁM: 11731001-20131980
Cím: "Vadrózsa" Gyermekegyenlőségért Alapítvány
7635 Pécs, Bálicsi út 37/1
Kapcsolattartó: Lajtai Zsoltné a kuratórium elnöke

Copyright © www.kszipecs.hu