Get Adobe Flash player

JÁTSZÓCSOPORT ÉS GYERMEKFELÜGYELET A KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK CSODA BÖLCSŐDÉJÉBEN

Intézményünk szakmai szemléletét és pedagógiai hitvallását szem előtt tartva, új szolgáltatások bevezetésével igyekszünk a családok változó igényeihez alkalmazkodni. A szülői igények előzetes felmérése alapján, a 2014/15-ös nevelési évtől, új szolgáltatásokkal várjuk a pécsi családokat, a Csoda bölcsődében (Pécs, Apáczai körtér 1.)

A szolgáltatás formái: játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet.

A szolgáltatás célja: alternatív, rugalmas napközbeni gyermekfelügyelet biztosítása, a családok támogatása, melynek segítségével a pécsi anyukák könnyebben térhetnek vissza a munka világába, a szülők, nagyszülők számára lehetőség nyílik a pár órás elfoglaltság zökkenőmentes lebonyolítására, valamint egyéb közös elfoglaltság, játékkezdeményezések, családi- és gyermekprogramok lehetőségének felajánlása.

Az időszakos elhelyezés esetén is fokozatosan, a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása a játszócsoportba. A beszoktatást követően nyílik lehetőség az időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére, a szülő igényeihez igazodó időbeosztásban.

A szolgáltatás igénybevétele: azon édesanyák (szülők) is élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik a bölcsőde alapszolgáltatását nem vesznek igénybe. A játszócsoportban való elhelyezés szülői nyilatkozat aláírásával történik, melyhez a védőoltások meglétét igazoló kiskönyvet szükséges bemutatni.

Érdeklődni - Telefonon: 06-72/550 600 – 1311 mellék, 06-30/576 2700, 06-20/578 00 88 vagy személyesen (munkanapokon 8:00-15:00 óra között) az intézmény vezetőjénél lehet. Facebook: Csoda Játszóház

A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI:

  • játszócsoport - 500 Ft/alkalom
  • időszakos gyermekfelügyelet - 400 Ft/óra
  • félnapi ellátás esetén - 1.000 Ft/nap
  • egész napi ellátás esetén - 1.500 Ft/nap
  • félhavi ellátás esetén - 12.000 Ft/ hó
  • teljes havi ellátás esetén - 20.000 Ft/ hó
  • étkezés díja: 419 Ft / nap

Montessori játszó-csoport játékkezdeményezési terve

Az év-kör változásait és a gyermek-közeli ünnepeket figyelme véve valamiféle egységes rendszerben megvalósítható tevékenykedést kínálunk a gyerekeknek, szülőknek (családtagoknak). Az irányított kezdeményezések délelőtt 9:30 órakor kezdődnek, időtartamuk a játszó-csoport összetételéhez, a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, türelmükhöz igazodnak.

Cél:nem konkrét produktum létrehozása, hanem az érdeklődés felkeltése, új anyagokkal, technikákkal, az ölbéli játékok, a vers, a mondóka, az ének megismerése, melyek a magyar néphagyományok ápolását támogatják, valamint a Montessori szellemiségű pedagógia - bölcsődei korosztályra adaptált - eszközeivel való ismerkedés.

Heti program ajánlat

nap

Program

Programfelelős/ meghívott vendég

Elérendő cél

 

Hétfő

 

 

Mesék világa - mese, bábozás, dramatizálás

Várnagy Szilvia

intézményi szocializáció adta lehetőségek megélése,

integráció megtapasztalása,

bölcsődei-közösségi élet megalapozása,

kortárs-kapcsolatok kialakításának lehetősége

mindennapi élet és a tudás megszerzéséhez szükséges képességek kialakítása,

új készségek, szokások, erkölcsi tulajdonságok elsajátíttatása,

dolgok tulajdonságainak felismerése,

összefüggések megláttatása,

önállóság kialakulása,

a mozgásos tevékenységekkel az észlelés, érzékelés fejlődésének elősegítése,

helyes testkép kialakulása,

térbeli tájékozódás javulása,

koncentrációs képesség-, ritmusérzék-, beszédfejlődés támogatása,

problémamegoldó képesség fejlődésének támogatása

 

Kedd

 

 

Mintázás – só-liszt gyurma, homok, nyomda, tészta, festés, ragasztás, rajzolás

Várnagy Szilvia

 

Szerda

 

 

 

Ficergő -mozgásserkentés(udvari játék, trambulin, bújóalagút, libikóka, háromszög-mászóka)

Várnagy Szilvia

 

Csütörtök

 

 

 

Babusgató – népi hagyományok

(ölbéli játékok)

Dénes Anett

Péntek

 

 

Montessori eszközök nyújtotta lehetőségek

Várnagy Szilvia

 

 

 

 

Copyright © www.kszipecs.hu