Get Adobe Flash player

Intézményünk képző központja – a HEFOP/2004/2.2.1 pályázat keretében kezdte meg tevékenységét 2003-ban.

A Képzési Központ küldetésének tekinti Pécs Megyei Jogú Város és a Dél-dunántúli Régió (Baranya-, Somogy-, Tolna megye) kisgyermeknevelőinek képzését és továbbképzését.

A továbbképzések témái a kisgyermek intézmények igényeinek felmérése után kerül kidolgozásra. Feldolgozva azokat a napi kisgyermeknevelői munkában megjelenő nevelési-gondozási feladatokat, melyek sikeres megvalósításával a szakember a kisgyermek személyiségének fejlődését minél hatékonyabban és eredményesebben tudja segíteni. Ezzel is folyamatos segítséget adva  az intézményekben folyó szakmódszertani munkához.

Az egyes kidolgozott témákat minden nevelési évben akkreditáltatja a Képzési Központ,így a szakdolgozók részvételükkel a továbbképzési kötelezettségeiket is teljesíteni tudják.

Kiemelt feladatának tekinti a Képzési Központ, hogy a képzések, továbbképzések a szakmai igények mellett a felnőttoktatással, - képzéssel szemben támasztott igényeknek egyaránt megfeleljen, mind módszertanilag, mind a személyi feltételek illetve az infrastrukturális feltételek megteremtése tekintetében.

A Képzési Központ tevékenységét a Napsugár Bölcsődében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3.) kialakított tanteremben, vagy kihelyezett formában a régió egyes bölcsődéiben (Kaposvár, Paks, Szekszárd) végzi, de vállalja az ország több régiójában is a képzések, továbbképzések szervezését.

A Képzési Központ folyamatosan szervezi és koordinálja Pécs város bölcsődéiben területiszakmai gyakorlatukat töltő hallgatók és tanulók tevékenységét is.

 

Rendszeres kapcsolatban áll a Központ az országos szakmódszertani intézmény (NCSSZI)szakembereivel, így folyamatosan lépést tud tartani  a napi módszertani elvárásokkal és operatív szervező tevékenységét is ennek megfelelően fejti ki.

Bővebb felvilágosításért, kérjük, hogy forduljon bizalommal a Bölcsőde vezetőjéhez, Lajtai Zsoltné Kollár Mónikához (30/575-8739).

Copyright © www.kszipecs.hu