Get Adobe Flash player

MANDULA BÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS

(Bornemissza Gergely Utca) 

2017.11.02. 8-17 óra és 11. 03. 8-12 óra

 

Örömmel értesítjük a pécsi kisgyermekes családokat, hogy a TOP 6.2.1-15-PC1-2016-00003 - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - „Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása”  című pályázati projekt keretében, megújult Mandula Bölcsőde (Bornemissza G. u. 3.), 2017. novemberétől ismét várja a legkisebbeket!

 

Az intézmény bölcsődei beíratására, 2017.11.02-én 8-17 óra és 11. 03-án 8-12 óra között, várjuk a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő családokat.

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok - miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) pécsi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

diétás igényű gyermeknek csak szakorvosi javaslattal tudunk speciális étrendet biztosítani.

sajátos nevelési igényű SNI gyermekek felvételéről – a szakértői vélemény és az anamnézis ismeretében - gyógypedagógus kolléga bevonásával döntünk.

A túljelentkezés esetén a következő, szempontok előnyt jelenthetnek a gyermek bölcsődei felvétele szempontjából:

  • hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok,
  • védelembe vétel elrendelése esetén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata,
  • egyedülálló szülő,
  • alacsony jövedelmi helyzet,
  • három-, vagy több gyermek,
  • fogyatékkal élő szülő.

A beiratkozáshoz szükség van:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,
  • a gyermek TAJ kártyájára,
  • a gyermek és a szülő lakcímkártyájára,
  • valamint a gyermek és a szülő adóigazolványára.

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük, melyekről további tájékoztatást a bölcsődevezető nyújt.

 

A 2017/18 NEVELÉSI ÉVBEN IS SZERETETTEL VÁRJUK A LEGKISEBBEKET.

 

BÖLCSŐDÉNKRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.kszipecs.hu

Ajánljuk

Bölcsődék egyesülete

Ringató

Biztos kezdet

Pécsi mamami

Három királyfi

Iveszics Tünde védőnő baba-mama oldala!

 

 

Copyright © www.kszipecs.hu